www.eki.ee

Ootame sisestust/ Waiting for input

aare.edu.ee

Ootame sisestust/ Waiting for input

www.dukelupus.net

Ootame sisestust/ Waiting for input

dict.ibs.ee

Ootame sisestust/ Waiting for input

Tõlke otsing ja võrdlus erinevate Eesti Inglise online sõnaraamatute baasil. Kasutatav Android ja iPhone telefonidel ja muudel väikse ekraaniga pihuseadmetel. Translation search and comparision based on different Estonian - English online dictionaries. Usable on Android and iPhone phones and other handhelds with small displays. dict(ät)era.ee

Eesti-Vene-Eesti koondsõnastik