www.eki.ee/dict/ves/

Ootame sisestust/ Waiting for input/ Введите данные

www.multitran.ru

Ootame sisestust/ Waiting for input/ Введите данные

translate.google.ee

Automated requests to Google Translate are not working any more (it's available as paid service)

Tõlke otsing ja võrdlus erinevate Eesti Vene online sõnaraamatute baasil. Kasutatav Android ja iPhone telefonidel ja muudel väikse ekraaniga pihuseadmetel. Translation search and comparision based on different Estonian - Russian online dictionaries. Usable on Android and iPhone phones and other handhelds with small displays. Поиск и сравнение переводов на базе разных эстоно-язычных онлайн словарей. Используется у Андроидов и iPhone’ов и других портативных устроиств с маленьким экраном. dict(ät)era.ee.

Eesti-Inglise-Eesti koondsõnastik